Trang chủ » Trực tiếp

trực tiếp kết quả xổ số chủ nhật, ngày 01/08/2021

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây
ĐB 62914
1 46071
2 98980 95741
3 26539 31784 96085 46547 71258 97111
4 6982 5615 1519 2688
5 9506 8130 3488 5421 3537 7014
6 575 826 238
7 27 66 82 96
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6; 3;8; 0
1 1;4; 4;5;9; 1;2;4;7; 1
2 1;6;7; 8;8; 2
3 7;8;9; 3
4 1;7; 1; 1;8; 4
5 8; 1;7;8; 5
6 6; 2;6;9; 6
7 1;5; 2;3;4; 7
8 2;2;4;5;8;8; 3;5;8;8; 8
9 6; 1;3; 9
G
8 tructiep tructiep
7 tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5 tructiep tructiep
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep
2 tructiep tructiep
1 tructiep tructiep
ĐB tructiep tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X