Ý nghĩa các cung trong lá số tử vi, phân tích 12 cung trong tử vi

Ý nghĩa các cung trong lá số tử vi, phân tích chi tiết 12 cung trong tử vi để biết được ý nghĩa cụ thể của từng cung ra sao. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây

Tìm hiểu ý nghĩa của Lá Số Tử Vi

Lá số tử vi là một phần quan trọng của chiêm tinh phương Đông, và nó chứa thông tin về tính cách, cuộc sống và định mệnh của một người dựa trên việc phân tích các cung và sao. Dưới đây là sự nhận xét chung về ý nghĩa của lá số tử vi theo nội dung gợi ý:

Nhận xét chung

 • Trong lá số tử vi, có nhiều cung, mỗi cung đại diện cho một khía cạnh cụ thể của cuộc đời và tính cách của người đó. Các cung bao gồm Mệnh, Tài, Quan, Phụ Mẫu, Phúc Đức, Điền Trạch, Quan Lộc, Nô Bộc, Thiên Di, Tật Ách, Tài Bạch, Tử Tức, Phu Thê, và Huynh Đệ.
 • Các cung Tam Hợp được xem xét như là hoàn cảnh sống và môi trường sống, có tác động lên bản thân người được chiêm tinh.
 • Chính cung thường được xem là bề nổi, là những gì có thể quan sát trực tiếp trong cuộc sống hàng ngày, còn các cung Tam Hợp được coi là bề chìm, là những khía cạnh, tính cách, hoàn cảnh ẩn sau sự hiện hữu.
 • Các sao Nhị Hợp và Lục Hội giúp giải thích những nguyên nhân, tại sao, và vì ai, những yếu tố mà ta không thấy được từ cung chính và cung Tam Hợp. Chúng giúp làm rõ và cung cấp thêm thông tin để đánh giá đúng về cuộc đời và tính cách của người được chiêm tinh.

Áp dụng các thế Nhị Hợp, Lục Hội và Tam Hợp:

 • Hiểu được ý nghĩa và tác động của các sao trong lá số tử vi, cùng với việc áp dụng các thế Nhị Hợp, Lục Hội và Tam Hợp, giúp tạo ra các luận đoán chi tiết và thú vị về cuộc đời và tính cách của người được chiêm tinh.
 • Các thế Nhị Hợp và Lục Hội giúp đưa ra giải thích cho các yếu tố ẩn sau cung chính và cung Tam Hợp, giúp tạo ra một cái nhìn toàn diện và chi tiết hơn về một người.
 • Sử dụng những thông tin này để tạo ra các luận đoán chính xác và hữu ích về định mệnh, tính cách, và cuộc sống của người được chiêm tinh.

Tóm lại, lá số tử vi là một công cụ quan trọng trong chiêm tinh phương Đông, và việc hiểu ý nghĩa của các cung, sao, và sử dụng các thế Nhị Hợp, Lục Hội, và Tam Hợp giúp tạo ra những luận đoán chi tiết và đáng tin cậy về cuộc đời của người được chiêm tinh.

Ý nghĩa các cung trong lá số tử vi

Dưới đây là ý nghĩa của một số cung trong lá số tử vi dựa trên nội dung bạn đã cung cấp:

Mệnh trong tử vi

 • Mệnh là tư tưởng, chí hướng, tính cách và khả năng của một người. Nó định hình hướng đi rõ ràng cho cuộc đời và có liên quan đặc biệt đến “cái hồn” và ý chí của người đó. Thậm chí, có trường hợp Mệnh mạnh mẽ có thể mang lại sự thịnh vượng và sự thoải mái mà không cần quá lo lắng về vấn đề vật chất.

Thân trong tử vi

 • Cung Thân thể hiện về sức khỏe, thân phận, và thể xác của một người. Nó ảnh hưởng đến cơ hội mà Mệnh sẽ gặp phải và nói về việc thân thể sẽ phục vụ Mệnh như thế nào. Một thân thể khỏe mạnh thường được coi là tài sản quý giá, vì nó có khả năng hỗ trợ Mệnh thực hiện mục tiêu trong cuộc sống.

Quan Lộc trong tử vi

 • Cung Quan Lộc thể hiện mối quan hệ giữa người đó và công việc, môi trường làm việc và hoàn cảnh công việc tác động lên người đó. Đây không chỉ là việc công việc mà người đó làm mà còn có liên quan đến các cung khác như Mệnh, Thân, Tài Bạch, Phúc Đức, và Thiên Di.

Tài Bạch trong tử vi

 • Cung Tài Bạch liên quan đến tài sản và tiền bạc. Nó cung cấp thông tin về cách người đó quản lý tiền bạc, tài sản và cách họ sử dụng chúng. Các cung Tài Bạch, Mệnh, và các cung khác có liên quan được kết hợp để hiểu rõ hơn về tài chính của người đó và nguồn gốc của nó.

Phụ Mẫu trong tử vi

 • Cung Phụ Mẫu thể hiện mối quan hệ giữa người đó và phụ mẫu, có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cuộc đời của họ. Cung này còn kết nối với cung Thân và Mệnh, và cung Tật Ách, Tử Tức và các cung khác để phản ánh vai trò và ảnh hưởng của phụ mẫu trong cuộc sống.

Huynh Đệ trong tử vi

 • Cung Huynh Đệ liên quan đến mối quan hệ giữa người đó và huynh đệ, ảnh hưởng của họ có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Nó cũng liên quan đến các cung Thân, Mệnh, Phúc Đức, và Quan Lộc, và sử dụng cung Tam Hợp và Lục Hội để hiểu thêm về mối quan hệ và ảnh hưởng của huynh đệ đối với người đó.

Cung Phúc Đức trong tử vi

 • Cung Phúc Đức là cung có liên quan đến bà con và họ hàng. Nó còn được liên kết với các cung Nhị Hợp, Tài Bạch, Phụ Mẫu và các cung khác để phản ánh cách người đó giao tiếp trong xã hội và mối quan hệ gia đình. Cung Phúc Đức cũng đặc biệt quan trọng trong vấn đề tài chính và may mắn.

Cung Phu Thê trong tử vi

 • Cung Phu Thê (hoặc Thê Thiếp) đối với nam giới thường liên quan đến vợ chính hoặc vợ lớn. Nó có liên quan đến mối quan hệ và ảnh hưởng của vợ chính và vợ phụ. Cung này còn liên kết với cung Phối, Phúc Đức, Thiên Di, và Quan Lộc để phản ánh mối quan hệ tình cảm và tác động đối với người đó.

Cung Tử Tức trong lá số tử vi

 • Cung Tử Tức quản lý đám con cháu, dâu rể, và liên quan đến quan hệ gia đình. Nó thể hiện sự phù hợp, quan tâm, và vinh nhục trong việc nuôi dưỡng và quản lý con cái.
 • Cung này luôn xung với cung Điền, đặc biệt quan trọng về vấn đề nhà cửa và tạo ra những tương tác quan trọng giữa con cháu và ông bà. Sự ảnh hưởng của cung Tử Tức có thể tạo ra nhận xét tích cực hoặc tiêu cực về cung Mệnh và có thể ảnh hưởng đến bạn bè và mối quan hệ gia đình.
 • Cung Tử Tức cũng tạo ra Nhị Hợp và Lục Hội với một số cung quan trọng khác, ảnh hưởng đến dòng họ và các khía cạnh khác của cuộc sống. Nếu cung Tử Tức tạo Nhị Hợp hoặc Lục Hội với một cung nào đó, nó có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với cung đó.

Cung Tật Ách trong lá số tử vi

 • Cung Tật Ách tập trung vào việc dự đoán về tai ách, bệnh tật và khả năng báo tin, đem lại thông tin về chuyện buồn vui.
 • Cung này luôn luôn tam hợp với cung Điền và xung chiếu với Phụ Mẫu. Nó thể hiện sự áp lực về vấn đề tai ách và bệnh tật, có thể dẫn đến tình huống đặt nặng lên cung Nhị Hợp và Lục Hội, hai cung quan trọng khác trong lá số tử vi.
 • Cung Tật Ách thể hiện những khía cạnh khó khăn, những nhiệp từ từ cung Mệnh và có thể tạo ra các tương tác đặc biệt khi Mệnh tạo ra Nhị Hợp hoặc Lục Hội với cung này. Nó là cung của sự gánh chịu và tương tác đặc biệt với những cung quan trọng khác như Phúc Đức, Tài Bạch, Mệnh, Thiên Di, Phu Thê, Quan Lộc, và Phối cung.

Cung Nô Bộc trong lá số tử vi

Xem thêm: Tính cách người thiên can nhâm thế nào, vận mệnh ra sao

Xem thêm: Thiên can quý có số mệnh cuộc đời thăng trầm ra sao

 • Cung Nô Bộc phản ánh mối quan hệ giữa bạn và những người mà bạn có thể sai được, tức là những người dưới quyền bạn hoặc những người phụ thuộc vào bạn.
 • Cung này thường yếu hơn cung Mệnh và tạo ra tương tác với cung Mệnh, Thân. Nó thể hiện tương tác đặc biệt và quan hệ của bạn với những người này và có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn.
 • Tương tác với cung Nô Bộc có thể tạo ra Nhị Hợp hoặc Lục Hội và ảnh hưởng đến các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Cung này phản ánh sự phụ thuộc và có thể tạo ra mối quan hệ phức tạp.

Cung Điền Trạch trong lá số tử vi

 • Cung Điền Trạch liên quan đến tài sản và ngôi nhà. Nó có tương tác với Mệnh và Thân và thể hiện những ảnh hưởng mà ngôi nhà và tài sản có đối với cuộc sống của bạn.
 • Nếu Mệnh hoặc Thân tạo Nhị Hợp hoặc Lục Hội với cung Điền Trạch, nó có thể làm tăng ảnh hưởng của cung này đối với bạn. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào cách cụ thể của lá số để đánh giá xem tương tác này có tính chất tích cực hay tiêu cực.

X